بسته اینترنت پرسرعت برلیان
 • سرعت : 12 مگابیت
 • مدت : 12 ماه
 • حجم ترافیک : 60 گیگ ماهیانه 5 گیگ
 •  ماهیانه فقط ۸۷۵۰ تومان!

 • 105 هزار تومان 281000 تومان
 • اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

   ۱۵٪ تخفیف مودم وایرلس

   تعرفه هر گیگ ترافیک اضافه ۳۶۰۰ تومان

   ۹% مالیات بر ارزش افزوده و ۵۰۰۰ تومان هزینه دایری به تعرفه فوق افزوده می گردد.

   استفاده شبانه رایگان ندارد.

بسته اینترنت پرسرعت مروارید
 • سرعت : ٨ مگابيت
 • مدت : ٦ ماه
 • حجم ترافیک : ١٠ گيگ
 • ماهیانه فقط ۴۰۰۰ تومان !

 • ٢٤٠٠٠ تومان 75000 تومان
 • اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

   ۱۵٪ تخفیف مودم وایرلس

   تعرفه هر گیگ ترافیک اضافه ۳۶۰۰ تومان

   ۹% مالیات بر ارزش افزوده و ۵۰۰۰ تومان هزینه دایری به تعرفه فوق افزوده می گردد.

   استفاده شبانه رایگان ندارد.

بسته اینترنت پرسرعت صدف
 • سرعت : 12 مگابیت
 • مدت : 12 ماه
 • حجم ترافیک : 12گیگ ماهیانه 1 گیگ
 • ماهیانه فقط ۱۶۶۶ تومان!

 • 20 هزار تومان 65000 تومان
 • اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

   ۱۵٪ تخفیف مودم وایرلس

   تعرفه هر گیگ ترافیک اضافه ۳۶۰۰ تومان

   ۹% مالیات بر ارزش افزوده و ۵۰۰۰ تومان هزینه دایری به تعرفه فوق افزوده می گردد.

   استفاده شبانه رایگان ندارد.

بسته اینترنت پرسرعت هدیه
 • سرعت : ۴ مگابیت
 • مدت : ۶ ماه
 • حجم ترافیک : ۱ گیگ
 • رایگان!

 • رایگان 15000 تومان
 • اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

   ۱۵٪ تخفیف مودم وایرلس

   تعرفه هر گیگ ترافیک اضافه ۳۶۰۰ تومان

   ۹% مالیات بر ارزش افزوده و ۵۰۰۰ تومان هزینه دایری به تعرفه فوق افزوده می گردد.

   استفاده شبانه رایگان ندارد.

شرکای تجاری ما