بررسی پوشش خدمات ADSL


کاربر گرامی به منظور اطلاع از وضعیت ارائه سرویس ADSL در مرکز مخابراتی محل سکونت شما ، می توانید با وارد نمودن استان، شهر و چهار رقم ابتدای شماره تلفن در کادر سمت راست از وضعیت ارائه سرویس مطلع گردید .

در نظر داشته باشید در مراکز مخابرتی ذیل با وجود استقرار تجهیزات شرکت ، به علت عدم رانژه مرکز مخابراتی و یا محدودیت ظرفیت متاسفانه ارائه سرویس بصورت معمول امکان پذیر نمی باشد و بر اساس اولویت ثبت نام و با رفع مشکل یا خالی شدن ظرفیت می توانیم سرویس ارایه دهیم.

 

وضعیت فروش

نام مرکز مخابراتی

علت

تــــــوقف

حافظ

عدم رانژه مرکز

بعثت

عدم وجود پورت آزاد

مفتح

عدم وجود پورت آزاد

قدوسی

عدم وجود پورت آزاد

باهنر

عدم وجود پورت آزاد

دیالمه

عدم وجود پورت آزاد

دانشگاه

عدم وجود پورت آزاد

استقلال

عدم وجود پورت آزاد

لطیفی

عدم وجود پورت آزاد

امامت

عدم وجود پورت آزاد

حکمت شعار

عدم وجود پورت آزاد

عاطف

عدم وجود پورت آزاد

فروش سرویس های خاص

کلانتری

محدودیت پورت

جماران

محدودیت پورت

کاشانی

محدودیت پورت

مطهری

محدودیت پورت

رجایی

محدودیت پورت

پیام نور

محدودیت پورت