سرویس های نامحدود

sign-content مطابق مصوبه 223 کمیسیون تنظیم مقررات در صورت درخواست مشترک، هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی و نصب مودم 150.000 ريال و به عهده مشترک خواهد بود.

sign-contentبه کليه قيمت هاي فوق %9 ماليات ( %6 ماليات بر ارزش افزوده و %3 عوارض شهرداري ) افزوده مي شود.

sign-contentدر قیمت های فوق تخفیف پرداخت (3 ماهه: 3%) - ( 6 ماهه: 7% ) و ( یک ساله: 10% ) لحاظ گردیده است.

sign-contentهزینه نصب تمامی سرویس ها 150000 ریال و هزینه مخابراتی 50000 ریال می باشد.


star-icon"هدف داده پردازی فناوا ارایه بهترین تجربه استفاده از اینترنت پرسرعت و ارائه کیفیت و ضریب اشتراک بهتری نسبت به الزامات قانونی و چهارچوب قرارداد برای کلیه کاربران خود است. در همین راستا جهت بهره مندی از سرویس های نامحدود "سیاست استفاده منصفانه" اجرا شد و سرویس های نامحدود در 2 سطح سرعتی ارایه گردید تا از حفظ کیفیت سرویس برای تمام کاربران اطمینان حاصل شود.
در هریک از سرویس های نامحدود؛ سطح اول، سرعت بالاتر از سطح دوم دارد و کیفیت سرعت هر کدام از سطوح سرعتی به ترتیب در سرویس های برنزی، نقره ای و طلایی بالاتر میرود.
البته درصورت درخواست مشتریان و نیاز به توضیح هر نوع جزییات بیشتر، همکاران ما موظف هستند در هنگام خرید، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار قرار دهند."

به طور مثال : 

سرعت سرویس خریداری شما 256-BU است. برای اینکه شما تجربه بهتری از اینترنت داشته باشید، به شکل نمودار زیر برای شما هدیه سرعت بالاتر در نظر گرفته است.