به اطلاع می رساند مراکز شهرستان های آزادشهر ، گالیکش و کردکوی در استان گلستان ، صومعه سرا و کیاشهر  و بهشهر در استان مازندران راه اندازی گردید و در حال حاضر آماده فروش و بهره برداری می باشد.